الـیـنـا مـلکه شـهرعـشق

♥روزانه هایی به طعم عسل♥

امروز امروز است

         امروز هر چقدر بخندی و هر چقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و عاشق باش امروز هر چقدر دلها را شاد کنی کسی به تو خورده نمیگیره پس شادی بخش باش امروز هرچقدر نفس بکشی جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمیشه پس از اعماق وجودت نفس بکش امروز هر چقدر آرزو کنی چشمه ی آرزوهات خشک نمیشه پس آرزو کن امروز هر چقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمیشه پس صدایش کن او منتظر توست او منتظر آرزوهایت خنده هایت گریه هایت ستاره شمردن هایت و عاشق بودن هایت است امروز امروز است ...
14 اسفند 1392

از خــــــدا پرسیدم

        پرسیدم ..... ، چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با كمی مكث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ، وبدون ترس برای آینده آماده شو . ایمان را نگهدار وترس را به گوشه ای انداز . شک هایت را باور نکن ، وهیچگاه به باورهایت شک نکن .     پرسیدم ، آخر .... ، و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد : مهم این نیست که قشنگ باشی ... ، قشنگ این است که مهم باشی!حتی برای یک نفر كوچك باش و عاشق ... كه عشق،خود میداند آئین بزرگ كردنت را .. بگذارعشق خاصیت توباشد،نه رابطه خ...
9 ارديبهشت 1392

خواسته های مادرانه

  ازت میخواهم   ازت میخوام در هر حالی که هستی خدا رو به یاد داشته باشی ،مطمِن باش بهترین آرامش دهنده است و با یاد او هیچوقت احساس تنهایی نمی کنی .   ازت میخوام با صفا با طراوت و شاد بشاش باشی  که دیگران از معا شرت با تولذت ببرند انرژی بگیرند .   ازت میخوام سعی کنی از خستگی و کسالت به دور باشی چون کافیه باهاشون رفیق بشی اونوقته که بعد از یه مدتی احساس میکنی دیگه نیستی .   ازت میخوام راسخ باشی  درکارهایی که یه احساسی بهت میگه نه ! سخته ! تو نمی تونی !!   ازت میخوام وقتی احساس میکنی تصمیمی که گرفتی درسته حتما تصمیمت رو با مشورت قطعی کنی .   ازت میخوام به ...
16 اسفند 1391
1